top of page

סדנת NLP לעסקים, דרגה 2 

"ההבדל שעושה את כל ההבדל" 

הסדנה בנויה מ- 5 מפגשים

משך כל פגישה: שעתיים וחצי שעות

פרוט הסדנה:

מפגש ראשון (שעתיים וחצי): הרחבת ארגז הכלים

של התקשורת הבין אישית בעולם העסקים

למידת המודלים הלשוניים.

מפגש שני (שעתיים וחצי): למידת בניית פרופיל NLP,

NLP Meta Programs.

 

מפגש שלישי (שעתיים וחצי): הטבעה מחדש- Re-imprinting (תרגול בזוגות)

 

מפגש רביעי (שעתיים וחצי): ערכים- ואמונות,

למידת טכניקת טיפול הדהוד (תרגול בזוגות).

מפגש חמישי (שעתיים וחצי): למידת טכניקת טיפול

שינויי אמונות בעזרת מרכיבי החושים (תרגול בזוגות),

למידת רגיעה על ידיי דמיון מודרך.

 

סיום הקורס הראשון

וקבלת החומר הנלמד,

סיום דרגה 2

וקבלת חוברת הקורס + תעודת סיום.

סדנת NLP לעסקים, דרגה 1 

"ההבדל שעושה את כל ההבדל"

הסדנה בנויה מ- 5 מפגשים

משך כל פגישה: שעתיים וחצי שעות

פרוט הסדנה:

מפגש ראשון (שעתיים וחצי): הכרות ראשונה של כלים עסקיים לעולם העסקים

המבוססים מעולם ה- NLP, לימוד בניית הבסיס.

מפגש שני (שעתיים וחצי): למידת הנחות היסוד של ה-NLP וההקשר לעולם העסקי,

מעגל החוויה, סגנונות החישה.

למידת טכניקות של זיהויי וחיזוק יכולות אישיות,

הערך השימושי לעסקיים בלמידת הנושא:

חיבור, וא- חיבור, למידת עיגון (מעגל המצוינות, תרגול בזוגות).

מפגש שלישי (שעתיים וחצי): המשך של נושא העיגון (נטרול עוגנים שלילים)

ולמידת טכניקת העברת יכולת, ותרגול בזוגות.

המחשה ותרגול והבנה של נושא: העוגנים והטריגרים

ויצירת איזון לסביבת העבודה.

 

מפגש רביעי (שעתיים וחצי): למידת טכניקת השפה כגורם מקדם בתקשורת בין אישית בעולם העסקים.

("השפה השלווה", סוגים של קבוצות בשפה והשפעתן לעסקים ולחיים)

התחלת יצירת ראייה רחבה יותר של המפה הסובייקטיבית,

למידת טכניקת שלושת העמדות.

מפגש חמישי (שעתיים וחצי): שיפור התקשורת הבין אישית העסקית

כתוצאה מלמידת שפת הגוף.

ולמוד של מרכיביי החושים, רמזי העיניים, למידת טכניקת SWISH ,

למידת רגיעה על ידיי דמיון מודרך.

סיום דרגה 1 וקבלת חוברת הקורס + תעודת סיום.

סדנת NLP לעסקים, דרגה 3 

"ההבדל שעושה את כל ההבדל" 

הסדנה בנויה מ- 5 מפגשים

משך כל פגישה: שעתיים וחצי שעות

פרוט הסדנה:

מפגש ראשון (שעתיים וחצי): לימוד טכניקת טיפול שינוי מחזור האמונות (תרגול בזוגות).

מפגש שני (שעתיים וחצי): מילות בחירה וכפיה- הליך קצר ליצירת שינוי מחשבתי,

לימוד טכניקת נושא המוטיבציה, 

הליך לבניית מוטיבציה יעילה בשילוב עם סוויש.

מפגש שלישי (שעתיים וחצי): נושא הרגשות, לימוד טכניקת שינויי רגשות (תרגול בזוגות).

מפגש רביעי (שעתיים וחצי): לימוד טכניקת שרשרת העוגנים (תרגול בזוגות).

מפגש חמישי (שעתיים וחצי): לימוד האסטרטגיה של וולט דיסני (תרגול בזוגות),  

 

סיום דרגה 3

וקבלת חוברת הקורס + תעודת סיום.

 

bottom of page